Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP)

z elem. oceny ryzyka zawodowego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

zaoczne

Obecnie prawo bardzo restrykcyjnie podchodzi do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda działalność prowadzona w budynku, a także na otwartej przestrzeni musi spełniać wymogi przepisów BHP. Przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, którzy każdego dnia w takich miejscach będą wykonywać swoje obowiązki.

Technik BHP to profesja, która będzie potrzebna zawsze, ponieważ tylko współpraca uprawnionym pracownikiem pozwala na prowadzenie szkoleń lub kontrolę warunków w miejscu pracy. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaż usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Warto zaznaczyć, że obszerna wiedza, którą każdy technik BHP zdobywa podczas okresu edukacji, przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym! Odpowiednio szybka reakcja na stany zagrożenia wynikające z losowych przypadków to cenna umiejętność, która nierzadko pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób.

Czego nauczysz się na kierunku Technik BHP w szkole Żak?

Zapoznasz się z podstawami techniki oraz zdobędziesz wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn – zwłaszcza przy szczególnie niebezpiecznych pracach. Nauczysz się podstaw przedsiębiorczości oraz podstaw prawa pracy. Zgłębisz zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożeń w środowisku zawodowym. Na podstawie badań i pomiarów czynników występujących w procesach pracy poznasz m.in. skutki odziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka. Nauka języka obcego branżowego pozwoli Ci na swobodne wykonywanie czynności zawodowych np. w środowisku międzynarodowym.

Dzięki przedmiotom w kształceniu praktycznym będziesz potrafił ocenić czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Nauczysz się ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ochrony środowiska. Przygotujemy Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wypadek, gdyby w Twoich planach było założenie własnej firmy.

Nauka na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 99 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie szkoły Żak.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki na kierunku technik BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy

Dobór środków ochrony indywidualnej

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowy program nauczania

 • Ergonomia w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Postawy techniki
 • Obiekty techniczne
 • Maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne)
 • Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy
 • Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pierwsza pomoc i ochrona środowiska
 • Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Perspektywy pracy

 • Consulting
 • Duże korporacje
 • Firmy budowlane
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy z każdej branży
 • Firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Własna działalność

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.