Menu

Opis kierunku

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy tzw. EUROZAWODÓW, dlatego po jego ukończeniu znajdziesz zatrudnienie w kraju, jak i za granicą. Będziesz mógł pracować nie tylko w portach i terminalach, ale też jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Ten kierunek to również świetny wstęp do dalszego kształcenia na takich popularnych kierunkach jak, m.in.: Zarządzanie w transporcie lotniczym, Teleinformatyka czy Budowa lotnisk. Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik eksploatacji portów i terminali

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych

 • Linie lotnicze

 • Porty morskie i rzeczne

 • Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne

 • Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Eksploatacja środków transportu

 • Język obcy w eksploatacji portów i terminali

 • Obsługa magazynów

 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach

 • Podróżni w portach i terminalach

 • Podstawy organizacji portów i terminali

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Procesy magazynowe w portach i terminalach

 • Transport w portach i terminalach